Onze visie
ONS Consult wil kwaliteitszorg een gewaardeerd onderdeel maken van de bedrijfsvoering van haar klanten. Kwaliteitszorg wordt nog vaak gezien als een extra belasting en niet als een middel voor verbetering van prestaties of de marktpositie. Niet de producten van kwaliteitszorg, die vaak gezien worden als een extra last, maar het effect van kwaliteitszorg moet voorop staan. De aandacht voor kwaliteit moet er toe leiden dat iedereen weet waar hij aan toe is, dit mede kan beïnvloeden en zich daardoor prettig voelt in 'zijn' goede bedrijf.
De software van QSPM is dan ook ontwikkeld vanuit de gedachte dat de zorg voor kwaliteit de werkzaamheden moet verlichten en makkelijker moet maken en dat daarbij gebruikersgemak bepalend is voor een succesvol kwaliteitsmanagementsysteem.

Ons bedrijf
ONS Consult is een kleine flexibele organisatie die al meer dan 10 jaar met een beproefde gestandaardiseerde methode veranderingstrajecten op het gebied van organisatie en kwaliteitszorg begeleidt. Dit kunnen veranderingen zijn op het gebied van de werkwijze van de organisatie, de wijze van plannen en sturen, de inrichting van processen, de afstemming van ondersteunende hulpmiddelen, het optimaliseren van haar klantenfocus of leveranciersrelatie. Bovendien verzorgt ONS Consult trainingen op het gebied van kwaliteitszorg en verandermanagement en ontwikkelt het gebruiksvriendelijke hulpmiddelen en management tools.
De activiteiten van ONS Consult worden gekenmerkt door kwaliteit, klantgerichtheid en zijn gericht op tevreden medewerkers.

QSPM als speerpunt
Speerpunt van de dienstverlening van ONS Consult is het product QSPM: een uniek digitaal kwaliteitsmanagementsysteem dat de zorg voor kwaliteit op een optimale wijze vertaalt naar praktische hulpmiddelen voor alle betrokken medewerkers binnen de organisatie. Met QSPM maakt ONS Consult kwaliteitszorg begrijpelijk voor iedereen en draagt het op een aangename manier bij aan 'plezierig werken' en het behalen van de gewenste resultaten.

Het netwerk van QSPM adviseurs
Voor de implementatie en constante ondersteuning van QSPM bij haar klanten werkt ONS Consult samen met gespecialiseerde adviseurs. Een actieve ondersteuning van adviseurs die gezien worden als partners en een goede interactie met de kwaliteitsmedewerkers bij de klant, legt de basis voor optimaal gebruik van QSPM.