De uitgangspunten
QSPM Control is gebaseerd op de uitgangspunten van de normen voor kwaliteitsmanagementsystemen zoals vastgelegd in de ISO 9000:2000-serie.
De principes van goed leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, proces- en systeembenadering en natuurlijk continu verbeteren vinden door de opzet van QSPM Control automatisch hun weg binnen uw organisatie. Door de hoge mate van flexibiliteit en de mogelijkheden om nagenoeg alle digitale producten te integreren, is QSPM toepasbaar binnen alle kwaliteitszorgmethodes of -methodieken die een procesbenadering centraal stellen. Of het hierbij nu gaat om certificeringtrajecten ISO 9000, groeifases van INK, ordeningsprincipes van Sqeme of SixSigma of de besturingsfilosofie achter Balanced Scorecard: dat maakt voor QSPM geen verschil.

Het specificeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem
Om te komen tot een goed kwaliteitsmanagementsysteem dient eerst een inventarisatie gemaakt te worden van die onderdelen die bepalend zijn voor een goede werkwijze. Welke processen kenmerken uw organisatie? Wat zijn de maatgevende voorwaarden, procedures, instructies en hulpmiddelen die ervoor moeten zorgen dat de processen optimaal verlopen? En op welke wijze zorgt u ervoor dat de (deel)resultaten uit de processen beheersbaar zijn? U specificeert hiermee uw kwaliteitsmanagementsysteem. QSPM Control biedt u de concrete handvatten om deze inventarisatie en specificatie te voltooien.
Met deze handvatten:
  • Definieert u aan de hand van de missie / visie van uw organisatie het procesmodel.
  • Specificeert u de hoofdactiviteiten van de maatgevende processen en creëert u automatisch processchema's.
  • Inventariseert u alle (deel)producten die als input of output behoren bij de verschillende hoofdactiviteiten.
  • Registreert u alle in gebruikzijnde digitale kwaliteitsdocumenten en hulpmiddelen zoals; randvoorwaarden, procedures, handleidingen, werkinstructies, formulieren, sjablonen, software of links naar websites.

Na specificeren komt inrichten
Tijdens het inrichten van uw kwaliteitsmanagementsysteem in QSPM Control worden alle gespecificeerde elementen (producten, documenten en hulpmiddelen) gekoppeld aan de hoofdactiviteiten van de processen. Na deze koppeling bouwt QSPM voor iedere hoofdactiviteit automatisch een digitale werkplek in QSPM Assist. Een overzichtlelijk werkstation voor de eindgebruikers dat volledig is afgestemd op uw kwaliteitsmanagementsysteem! En dat heeft natuurlijk grote voordelen!

Continu verbeteren: met QSPM kan het echt!
Het streven naar een optimaal functionerende organisatie en een zo hoog mogelijke integrale kwaliteit stopt nooit en zal een blijvende plaats innemen in de organisatie. Niet verbeteren leidt tot stilstand of achteruitgang van de organisatie en kan het bestaansrecht zelfs in gevaar brengen.
Het verzamelen van signalen en het vervolgens treffen van maatregelen ter verbetering zijn de basiselementen van continue verbetering.
In het onderdeel 'Verbeteren' maakt QSPM Control het u mogelijk om:
  • Verbetersignalen te vergaren en te beoordelen
  • Verbetersignalen te koppelen aan doelgerichte verbetermaatregelen
  • Verbetermaatregelen te koppelen aan beleidsdoelstellingen en processen
  • De voortgang op de maatregel te bewaken