Richting geven en doelen stellen
Binnen uw organisatie geven de missie of visie, het beleid en de doelstellingen richting aan de organisatie. Gezamenlijk bepalen zij de gewenste resultaten en ondersteunen zij uw organisatie bij het aanwenden van haar middelen om deze resultaten te bereiken.
De organisatie beweegt echter pas in de goede richting als ook iedereen bekend is met de voor hem of haar relevante doelstellingen. QSPM Control biedt u de mogelijkheid om beleid door te vertalen in motiverende doelstellingen en deze via de prestatie-indicatoren te koppelen aan de processen. Hierdoor krijgen de doelstellingen een directe relatie met de verschillende werkstations en belanden zij bij diegene die het betreft. Iedere medewerker is op deze manier continu op de hoogte van de voor hem of haar relevante doelstellingen en kan daarnaar handelen. Uw targets worden hierdoor sneller behaald.

Besturen van uw organisatie
Ondanks dat QSPM beschikt over een aparte module QSPM Perform, kunt u vanuit QSPM Control toch direct richting geven aan de prestatie van uw organisatie. In het onderdeel "Besturen" kunt u aandachtsgebieden, beleidsteksten en beleidsdoelen voor een bepaalde periode vastleggen en zo integreren in uw (kwaliteits)managementsysteem. In dit onderdeel formuleert u tevens doelstellingen op prestatie-indicatoren die in relatie staan met de processen waardoor procesmanagement pas echt vorm krijgt.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand……(beoordelen)
Als manager houdt u graag overzicht en heeft u behoefte aan rapportages en analyses op velerlei gebied. Het onderdeel 'Beoordelen' binnen QSPM Control biedt u een scala aan rapportages en analysemogelijkheden die u ondersteunen bij de beoordeling van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Zo krijgt u antwoord op vragen als:
  • 'Welke sjablonen worden waar gebruikt?',
  • 'Hoe zijn de verantwoordelijkheden over de processen verdeeld?',
  • 'Hoeveel verbetersignalen zijn er de afgelopen periode ontvangen?',
  • 'Welke maatregelen zijn er getroffen en wat is hun status?',
  • 'Wat is per aandachtgebied het beleid, de beleidsdoelen en de afgeleide doelstellingen?',
  • enz.
Mochten de standaard meegeleverde rapportages niet voldoen aan uw specifieke behoefte dan bestaat bovendien de mogelijkheid om vanuit dit onderdeel van QSPM Control zelf uw persoonlijke rapportages samen te stellen.