Interactie tussen praktijk en systeem
QSPM Assist wordt volledig gegenereerd vanuit QSPM Control. Beide modules vormen daarbij een twee-eenheid die niet los van elkaar kunnen functioneren. QSPM Assist is de 'vertaling' van het door u opgezette kwaliteitsmanagement-systeem in QSPM Control. Omgekeerd kan de expertise van iedere medewerker via de werkstations gebruikt worden als nieuwe input voor uw systeem.


QSPM Assist: Een samenhangend geheel in 3 stappen
  1. Het openingsscherm in QSPM Assist is het procesmodel van uw organisatie dat de samenhang tussen uw besturingsprocessen, primaire processen en ondersteunende processen duidelijk maakt.
  2. De samenhang tussen de verschillende hoofdactiviteiten in een proces wordt inzichtelijk gemaakt met een processchema.
  3. Met de derde muisklik op één van de hoofdactiviteiten belandt u in uw eigen digitale werkplek.

Functioneel en persoonlijk
De digitale werkplek in QSPM is opgebouwd uit vijf hoofdelementen:
  • Input. In het linker frame staan alle elementen van uw kwaliteitsmanagementsysteem die van toepassing zijn op de betreffende hoofdactiviteit, overzichtelijk gegroepeerd. De randvoorwaarden, benodigde input en alle ondersteunende hulpmiddelen die u in staat moeten stellen om de betreffende hoofdactiviteit goed uit te kunnen voeren zijn hierin verenigd (het KMS).
  • Output. De rechter zijde is gereserveerd voor alle output. Zowel dossiers met kwaliteitsregistraties maar ook de persoonlijke dossiers worden hier inzichtelijk gemaakt.
  • QSPM Vandaag. In het midden van het scherm worden al uw persoonlijke actuele zaken getoond. Door een directe interactie met Outlook krijgt u inzicht in uw afspraken, taken, ongelezen e-mail en vergaderverzoeken.
  • Continu verbeteren. U heeft continu zicht op alle maatregelen die getroffen worden om doelstellingen te halen of uw proces te verbeteren. Met de button 'Mijn verbeterpunt' kunt u actief meewerken aan het verbeteren van uw eigen werkomgeving.
  • Eigenschappen, doelstellingen en prestatie-indicatoren. Alle eigenschappen van het proces maar ook de specificaties van de betreffende hoofdactiviteit binnen dat proces en de bijbehorende doelstellingen zijn altijd onder handbereik. Hierdoor weet u wat er van u verwacht wordt.