Een kapstok voor alle maatgevende elementen
Een kwaliteitsmanagementsysteem is het geheel van samenhangende elementen voor het sturen en beheersbaar maken van een organisatie met betrekking tot de integrale kwaliteit. Het is de kapstok waaraan beleid, doelstellingen, randvoorwaarden, hulpmiddelen en overige uitgangspunten netjes geordend bij elkaar hangen. De kapstok zelf wordt gevormd door de processen die de identiteit van uw organisatie bepalen. QSPM Control stelt u in staat om op overzichtelijke wijze een dergelijk complex systeem te bouwen, te onderhouden en te verbeteren. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden maar door optimaal gebruik te maken van wat in uw organisatie al aanwezig is. QSPM Control maakt de bestaande situatie inzichtelijk voor een ieder die ermee werkt.

Kwaliteitszorg in vijf herkenbare stappen
QSPM Control is opgebouwd uit de volgende vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden onderdelen:
 1. Specificeren (welke onderdelen zijn bepalend voor de werkwijze van uw organisatie)
 2. Inrichten (het koppelen van de bepalende onderdelen aan de hoofdactiviteiten)
 3. Besturen (het richting geven aan de prestatie van de organisatie)
 4. Beoordelen (de mogelijkheid van rapportage en analyse)
 5. Verbeteren (het ontvangen en benutten van verbetersignalen)

Op deze wijze ontstaat een duidelijke (op de Deming-cirkel gebaseerde) structuur in het beheer van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Vanuit de specificaties en de inrichting in QSPM Control worden automatisch digitale werkplekken in QSPM Assist aangemaakt die volledig zijn afgestemd op de wensen van de eindgebruikers.

De kracht van QSPM Control:
 • Het vormt de basis voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat op de praktijk is afgestemd,
 • Het stelt de (kwaliteits)manager in staat om alle processen (besturende, primaire en ondersteunende) te analyseren, vast te leggen en te optimaliseren,
 • Het legt aan de hand van de processen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast,
 • Het koppelt zowel het beleid, de doelstellingen en de prestatie-indicatoren als ook alle maatgevende documenten en in gebruik zijnde software aan de verschillende hoofdactiviteiten van de processen,
 • Het ondersteunt de beoordeling en analyses op uw kwaliteitsmanagementsysteem,
 • Het ontvangt alle verbetersignalen uit uw organisatie en stelt u in staat doelgericht verbetermaatregelen te treffen en te bewaken.