QSPM Perform is het dashbord van de manager. Het stelt u in staat om uw doelstellingen te communiceren met de betrokken medewerkers en het verschaft u op eenvoudige wijze die informatie die u voor uw functioneren als manager nodig hebt. Relevante informatie; niet te gedetailleerd, niet te globaal maar precies afgestemd op uw behoefte.

Uw missie en de processen staan centraal
Vrijwel iedere organisatie is onderhevig aan verandering: Medewerkers komen en gaan, organisatiestructuren kunnen wijzigen en besturingsmechanismen ondergaan veranderingen. Uw missie en de primaire processen blijven echter altijd bestaan en bepalen het bestaansrecht van de organisatie. Aan de hand van de processen worden werkzaamheden, functionarissen, organisatieonderdelen, middelen en resultaten aan elkaar verbonden. Pas als de processen optimaal verlopen kan de organisatie als geheel maximaal functioneren en presteren. Het goed managen van deze processen en effectueren van uw beleid is dan ook het uitgangspunt van QSPM.

De combinatie tussen procesbeheersing en prestatiemanagement
Vanuit uw visie wordt het beleid uitgezet. Op verschillende aandachtsgebieden (dimensies) worden beleidsdoelen geformuleerd en bepaalt u welke richting u op gaat en wat u in een bepaalde periode wilt bereiken.

Om deze doelen te halen dient u inzicht te hebben in de succesbepalende factoren per aandachtsgebied. Door de bedrijfsvoering niet alleen te richten op financiële aspecten maar ook op uw processen, uw klanten en uw vermogen om u continu te verbeteren, zult u beter scoren dan de concurrentie en beter zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en processen
Prestatie-indicatoren maken prestaties meetbaar. Deze prestaties worden ergens in het bedrijf geleverd en hebben dus een directe relatie met de bedrijfsprocessen. QSPM Perform stelt u in staat om exact aan te geven bij welke activiteit van welk proces bepaalde prestaties gemeten worden. Hoe en wanneer er gemeten wordt, waar dit in het proces gebeurt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Door de koppeling van prestatie-indicatoren aan de succesbepalende factoren ontstaat stuurinformatie die aangeeft in hoeverre u op de goede weg bent om uw doelen te halen.

Alle neuzen dezelfde kant op
Via de structuur van de processen en de indicatoren worden concrete doelstellingen vertaald naar de QSPM Assist. Hierdoor worden alle medewerkers geïnformeerd over die doelstellingen die voor hen van belang zijn en waarvan de prestaties door hen beïnvloed kunnen worden. Met QSPM kunt u dus heel gericht aangeven wat er van de medewerkers verwacht wordt maar wel altijd in lijn met het grotere geheel.

Maatregelen treffen
Om bij te sturen moeten maatregelen getroffen worden. In QSPM Perform wordt u op eenvoudige wijze in staat gesteld om maatregelen aan te maken, hierbij mijlpalen aan te geven en de voortgang te volgen. De medewerkers worden direct geïnformeerd over die maatregelen die voor hen van belang zijn via hun eigen QSPM Assist.
Meer informatie

Terug naar QSPM Perform