QSPM
T: 072 5072071
F: 072 5072649
E: info@qspm.nl

Privacy Statement

© 2009-Ons Consult

Lid van:

De producten van QSPM zijn ontwikkeld vanuit de behoefte en wensen van de eindgebruiker. Het gebruikersgemak, de eenvoud en de beoogde positieve effecten zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. QSPM wil bijdragen aan een prettige werkomgeving en het voor iedere gebruiker makkelijk maken om optimaal te presteren.

Meerdere edities van QSPM
QSPM ondersteunt de werkzaamheden van organisatieadviseurs, midden- en kleinbedrijf maar ook grotere ondernemingen. Om te kunnen voldoen aan de veschillende wensen en eisen die hierdoor aan onze software worden gesteld, is QSPM te verkrijgen in meerdere edities.
  • QSPM Professional edition
    Speciaal voor adviseurs om snel en efficiënt, meerdere klanten te kunnen ondersteunen.
  • QSPM Business edition
    Voor kleine en middelgrote ondernemingen met een eigen netwerkomgeving.
  • QSPM Enterprise edition
    Extra webbased onderdelen, SQL-database en publicatiemogelijkheden via internet voor organisaties met meerdere vestigingen en intranetomgeving.
Modulaire opbouw
Door de modulaire opbouw binnen deze edities blijft de functionaliteit van QSPM echter altijd gewaarborgd.

QSPM Assist is speciaal ontwikkeld voor de eindgebruikers. De verschillende samenhangende onderdelen worden omgezet naar persoonlijke werkstations. Alle voor de functie relevante randvoorwaarden, richtlijnen, hulpmiddelen, doelstellingen en digitale output (dossiers) worden vanuit één scherm aangeboden. Dus niet meer tijdverspillend zoeken, maar een persoonlijke 'One-stop-shop'.

QSPM Control is hét hulpmiddel voor de (kwaliteits)manager of proceseigenaar. Achter de schermen maar direct communicerend via QSPM Assist, bouwt u in QSPM Control aan het optimale managementsysteem voor uw organisatie.

QSPM Perform stelt u in staat om beter te presteren dan de concurrentie. Een heldere en op de uitvoering gerichte vertaling van beleid leidt tot concrete doelstellingen op meetbare prestatie-indicatoren en ondersteunt u bij uw managementbeslissingen.

Zelfverbeterend vermogen
De zorg voor het optimaal verlopen van de processen vraagt om betrokkenheid van iedere medewerker. Het management, de kwaliteitsmedewerkers en alle betrokkenen bij het proces leveren vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage aan het behalen van doelstellingen en het steeds beter maken van de organisatie. Een zeer eenvoudige tool om continu te werken aan verbetering is dan ook geïntegreerd in QSPM Assist, QSPM Control en QSPM Perform.